Mot NATO, for fred
17. juli 2023

Kidnapping av barn


Bortføring (kidnapping) av barn fra deres foreldre medfører forskjellige typer straffereaksjoner fra land til land. I Kina er slikt forbundet med dødsstraff. I Norge er barnebortføring et universitetsfag med glitrende karrièremuligheter og uteksaminerte kandidater får gjerne godt betalte stillinger i kommunene.


En barnekidnapper i Kina har fått forkynt en rettskraftig dom fra Kinas høyesterett og føres umiddelbart til retterstedet.Jevnfør en barnekidnapper i Norge.