Mot NATO, for fred


Opinion

Fremtiden ligger i øst

13. juni 2023

I et Europa preget av krig, energimangel og galloperende inflasjon, der middelklassen skvises ut i ren nød, må Norge nyorientere seg for å sikre vår fortsatte selvstendighet og velstand. Tiden er overmoden for å revurdere vår tilknytning til EU gjennom EØS, for å revurdere vårt NATO-medlemsskap og for å erkjenne at fremtiden ligger i øst. En norsk uttreden av EØS og NATO vil være det første skrittet mot en mer selvstendig og robust nasjon. Vi vil på dagen kunne gjenerobre kontrollen med våre strømpriser, og vi vil meget raskt få kontroll over inflasjonen, som for en stor del er energiprisdrevet, vi vil kunne kalle våre soldater hjem fra alle utenlandsoppdrag og vi vil kunne begynne på veien mot fred, selvråderett og gjenoppbygging av vår fordums velstand. Norge bør strekke ut en hånd mot BRICS (Brasil, Russland, India, Kina, Sydafrika og en rekke andre viktige land) og SCO (Shanghai Cooperation Organization) for å bygge sterke handelspolitiske og sikkerhetspolitiske partnerskap som vil tjene norske interesser.
les videre...
Hva Kina må gjøre nå

3. august 2023

Da Nazi-Tyskland invaderte Polen, mobiliserte de to millioner soldater. Da de invaderte Ukraina, brukte de ytterligere to millioner. Da dagens Russland gikk inn i Øst-Ukraina i februar 2022, hadde de mobilisert en styrke på 200 000 soldater, men brukte kun 90 000 i selve fremrykket. Hvorfor? Russland ønsket å sende et politisk signal, ikke å invadere eller okkupere Ukraina. Russland ønsket at Vesten skulle komme til forhandlingsbordet og implementere Minsk-avtalene.

Hvordan tolket Vesten Russlands forsøk på å sende et politisk signal i februar 2022? Som svakhet. Vesten trodde at Russland ikke var i stand til å stå imot Vestens kollektive militærmakt. Vesten trodde at økt militært påtrykk sammen med økonomiske sanksjoner ville få Russland til å trekke seg tilbake. Vesten forstod ikke at dette dreide seg om Russlands kjerneinteresser, eller de brydde seg ikke om det, fordi Vesten betraktet Russland som svakt.

Nå gjentar denne situasjonen seg i Taiwanstredet. Vesten fortsetter sine militære provokasjoner, fordi de tror Kina er svakt. Vesten vil fortsette å eskalere situasjonen til (de håper og forventer) at Kina vil trekke seg tilbake når det gjelder Taiwan. Vesten forstår ikke betydningen av Taiwan-spørsmålet for Kina, eller så velger Vesten å ignorere denne betydningen, av samme grunn som de ignorerte Russlands kjerneinteresser i Ukraina: Vesten ser på Kinas militære tilbakeholdenhet som svakhet. les videre...
Særskrivere: sprogets ufrivillige komikere

26. august 2023

I det tilsynelatende uendelige havet av sproglige pussigheter fremstår særskrivning som en unødvendig bølge av forvirring som uinvitert bryter seg inn i leserens tanker. Disse små og tilsynelatende uskyldige mellomrommene siver inn i plakater og dokumenter, som fiendtlige sabotører som skaper kaos i allerede komplekse sproglige strukturer. Særskriverne, med sin ukontrollerbare evne til å skape komiske misforståelser og pinlige øyeblikk, kan betraktes som sprogets ubetalte komikere: Dyre unger, ved salg.

En av de mest frustrerende aspektene ved særskrift er den tilsynelatende mangelen på mål og mening. Hvorfor skulle sproget, som er utviklet gjennom århundrer med kommunikasjon, ha plass til disse små inngrepene som bare tjener til å distrahere og forvirre leseren? Det er som om skjebnen har bestemt seg for å krydre vår allerede hektiske hverdag med en dose ekstra irritasjon. Særskrivere opptar ikke bare et ekstra mellomrom i teksten hver gang de gjør fra seg; de tar også opp verdifull tid og mentale ressurser mens de tvinger oss til å forsøke å dechiffrere hva de egentlig mente: Hvordan smaker egentlig lamme lår med hvit løk? les videre...