Mot NATO, for fred


Woke - kulturmarxisme - ytringsfrihet - Hva er en kvinne - normalitetsporno

Ti teser om Lesbiatet

11. juni 2023

Lesbiatet er en pussig organisasjon. Formelt sett eksisterer organisasjonen ikke. Reelt sett gjør den selvfølgelig det. Lesbiatet er en slags krysning av det britiske overhuset og Røde Khmers "Angkars kølle".

Lesbiatet minner om Overhuset på den måten at organisasjonen må sanksjonere alle forslag før de kan bli til lov. Det foregår en viss debatt innad i Lesbiatet når nye ideer presenteres. Først er det vanlig at mindre betydningsfulle medlemmer av Lesbiatet uttrykker seg, for og imot. Tiden for offentlig debatt er svært kort, en uke eller to. Efter denne tiden vil en ypperstelesb presentere en fatwa om hva som er kosher, og saken er da avgjort en gang for alle. Da forventes det at alle smålesbene lojalt slutter opp om standpunktet, som blir nedfelt som en del av Den Rette Lære™. Lesbiatet kan på denne måten styre hva som er lov.

Men Lesbiatet har også en negativ rolle: organisasjonen kan uttale noe om hvilke standpunkter, eller hvilke ord, som er gale, onde og tabu. Her minner organisasjonen om Røde Khmers "Angkars kølle". Ve den som blir Lesbiatets vrede til del! Personen blir da offentlig korsfestet, skyldspørsmålet er endelig avgjort, og straffen er livsvarig. Den eneste måten forbryteren kan vinne tilbake noe av sin sivile anseelse på, er offentlig å bekjenne sin synd og sin brøde, erkjenne at man selv er ond på bunnen, men takke Lesbiatet for å vist ham Veien, Sannheten og Livet, samt å love at han nå skal vie sitt liv i Det Godes™ (Lesbiatets) tjeneste.
les videre...
Sharing Goodness Everyday

9 juli 2023

I vår serie med normalitetsporno presenterer vi Sharing Goodness Everyday av Ayla Purpose - en oppbyggelig billedfortelling for små barn.


les videre...


The Good Wife's Guide

May 13, 1955

Taliban Norge presenterer den første artikkelen i en serie med normalitetsporno, dvs artikler som viser hvordan vestlige samfunn så ut før kulturmarxismen ødela dem.1.) Have dinner ready. Plan ahead, even the night before, to have a delicious meal ready, on time for his return. This is a way of letting him know that you have been thinking about him and are concerned about his needs.

2.) Most men are hungry when they come home and the prospect of a good meal (especially his favorite dish) is part of the warm welcome needed.
les videre...


Women Studies


Roger Scruton: How Fake Subjects like Women Studies Invaded Academia.


What is a woman?


The Counsel of Trent: The One Question Transgender Advocates Can’t Answer.