This web page requires a display with a screen width of at least 1200 pixels. If you are using the Chrome browser on a desktop computer and still see this message, we recommend using a different browser.


Mot NATO, for fred

Komery 4K 60 FPS VCR
Download WeChat


إحترقي في جهنم

Jewish US Senator Dianne Feinstein has died, age 90.


Danny Haiphong UN Speech

August 19, 2023


Macgregor on Ukraine

Aug 22, 2023


Jewish US Senator Dianne Feinstein (1933-2023)
US Senate photo, Becky Hammel.

30. september 2023

Scott Ritter

I met Senator Dianne Feinstein once, in the lead up to the 2003 invasion of Iraq. She had just recently been assigned to the Senate Select Committee on Intelligence (in 2001), and it was in that capacity that she had a senior staffer from the committee ask me to come to Washington DC to brief her on Iraqi WMD and the allegations being made by the Bush administration that Iraq continued to possess them. We met in a secure conference room in the Capital building—me, the Senator, and a half dozen staffers and aides. It was a polite, professional affair, with the Senator asking questions and taking notes. Eventually she confronted me—“Your position is causing us some difficulty. You are making the US look bad in the eyes of the world.” I replied that my analysis and the underlying facts were rock solid, something she agreed with. I said that while I knew she couldn’t reveal sensitive intelligence, if she could look me in the eye and say she has seen unequivocal proof that Iraq retained WMD, I’d shut up and go away. She looked at her retinue, and then me. “I have seen no such intelligence,” she replied. She thanked me for the briefing, and said it provided her with “food for thought.”
les videre...


John Mearsheimer

Utvalgte foredrag av og intervjuer med den amerikanske statsviteren John Mearsheimer.


Daniel Dumbrill

Daniel Dumbrill kommenterer kinesisk politikk og samfunn.

Douglas Macgregor

Oberst Douglas Macgregor kommenterer aktuelle hendelser.


Alexander Mercouris

Alexander Mercouris presenterer hver dag en oversikt over hva som har skjedd på slagmarken i Ukraina siste døgn.


Woman of the year 2023


Arild Noven er kåret til Woman of the year 2023 - foto: Patrik Johnsen les videre...


Afghanistan bygger Asias lengste kunstige kanal i ørkenen

13. august 2022

Taliban kunngjorde 31. mars 2022 at et stort kanalprosjekt ville ble lansert for å bruke vannet fra Amudarya-elven. Prosjektet starter fra Kaldar-distriktet i Balkh-provinsen og ender i Andkhoy-distriktet i Faryab-provinsen. Kanalen vil bli 280 km lang, 115 meter bred og 8,5 meter dyp. De totale anleggskostnadene er estimert til å bli på rundt 680 millioner dollar (60 milliarder Afs).

Når kanalen er ferdig, vil den ha muligheten til å irrigere 500.000 hektar land i provinsene Balkh, Jawzjan og Faryab. Kanalen, som er planlagt å ha en vannkapasitet på 650 kubikkmeter per sekund, er planlagt å være ferdigstilt i 2028 og å løse vannproblemet i de nevnte regionene.

Det forventes at prosjektet vil øke både mangfoldet og mengden av afghanske landbruksprodukter betydelig. Kanalen vil gjøre det mulig for Afghanistan å bli selvforsynt med landbruksprodukter, samt til og med å eksportere korn. les videre...


Njet betyr njet

18. juli 2023

Interne forhold i NATO-landene, og i bredere forstand i de fleste vestlige demokratier, fører til at vestlige statsledere ikke har et tilstrekkelig godt beslutningsgrunnlag for å vurdere konsekvensene av det de foretar seg overfor Ukraina og Russland. Disse interne forholdene dreier seg om økonomisk samrøre mellom kongressen og særinteressene til våpenindustrien i USA, om omfattende korrupsjon og mangel på folkestyre i EU, om vestlige efterretningstjenesters motivasjon for å fôre sine respektive lands statsledere med renspikket desinformasjon, og om en manglende evne til å lytte til det Russland sier og en manglende forståelse av russiske forhold. I sum er dette en eksplosiv miks, som nå er i ferd med å føre verden rakt mot en atomkrig.

Det økonomiske samrøret mellom Kongressen og den amerikanske våpenindustrien er velkjent. Våpenindustrien tjener ufattelige summer hver gang USA er i krig, og når det regner på presten, så drypper det på klokkeren, i form av mer eller mindre dårlige skjulte kickbacks til kongressrepresentantene, som i de aller fleste tilfelle ser på sine verv som en rask vei til rikdom.
les videre...


Druehøsten i Kandahar

17. juli 2023

Xinhua


Det islamske emiratet Afghanistan staser tungt på å erstatte opiumsavlingene med andre typer avlinger. Druer er én slik avling og er en populær spise i Afghanistan, og nytes ferske eller som rosiner. Disse fotoene viser druebønder i Kandahar som høster modne druer. Alle fotos: Arghand/Xinhua.les videre...


The Good Wife's Guide

May 13, 1955

Taliban Norge presenterer den første artikkelen i en serie med normalitetsporno, dvs artikler som viser hvordan vestlige samfunn så ut før kulturmarxismen ødela dem.

1.) Have dinner ready. Plan ahead, even the night before, to have a delicious meal ready, on time for his return. This is a way of letting him know that you have been thinking about him and are concerned about his needs.

2.) Most men are hungry when they come home and the prospect of a good meal (especially his favorite dish) is part of the warm welcome needed. les videre...


Tre homofile menn og 800 millioner UD-kroner

21. juni 2023

Tre menn fra menigheten Trinity United Church of Christ i Chicago døde brått i sin beste alder kort tid efter hverandre i november og desember 2007. To av dem ble skutt og ingen av disse to drapene er blitt oppklart. En døde av brå og uventet sykdom. De var alle åpent homofile. De hadde alle hatt seksuelle forhold til Barack Obama. Fem måneder efter dødsfallene trekker Barack Obama seg fra menigheten, og åtte måneder efter dødsfallene, den 27. august 2008, ble han nominert av det demokratiske partiet som deres presidentkandidat til det amerikanske presidentvalget i november samme år. les videre...Ti teser om Lesbiatet

11. juni 2023

Lesbiatet er en pussig organisasjon. Formelt sett eksisterer organisasjonen ikke. Reelt sett gjør den selvfølgelig det. Lesbiatet er en slags krysning av det britiske overhuset og Røde Khmers "Angkars kølle".

Lesbiatet minner om Overhuset på den måten at organisasjonen må sanksjonere alle forslag før de kan bli til lov. Det foregår en viss debatt innad i Lesbiatet når nye ideer presenteres. Først er det vanlig at mindre betydningsfulle medlemmer av Lesbiatet uttrykker seg, for og imot. Tiden for offentlig debatt er svært kort, en uke eller to. Efter denne tiden vil en ypperstelesb presentere en fatwa om hva som er kosher, og saken er da avgjort en gang for alle. Da forventes det at alle smålesbene lojalt slutter opp om standpunktet, som blir nedfelt som en del av Den Rette Lære™. Lesbiatet kan på denne måten styre hva som er lov.

Men Lesbiatet har også en negativ rolle: organisasjonen kan uttale noe om hvilke standpunkter, eller hvilke ord, som er gale, onde og tabu. Her minner organisasjonen om Røde Khmers "Angkars kølle". Ve den som blir Lesbiatets vrede til del! Personen blir da offentlig korsfestet, skyldspørsmålet er endelig avgjort, og straffen er livsvarig. Den eneste måten forbryteren kan vinne tilbake noe av sin sivile anseelse på, er offentlig å bekjenne sin synd og sin brøde, erkjenne at man selv er ond på bunnen, men takke Lesbiatet for å vist ham Veien, Sannheten og Livet, samt å love at han nå skal vie sitt liv i Det Godes™ (Lesbiatets) tjeneste. les videre...


Taliban Norge starter opp igjen

10. juni 2023

Samlet sett har verden imidlertid ikke gått fremover siden den gang. Vi vant krigen i Afghanistan, vi fikk kjeppjaget amerikanerne ut, ja, men USA har startet en ny krig i Ukraina og truer nå i tillegg Kina med krig i Taiwan-stredet og Sydkinahavet. Den norske regjeringen opptrer som en pinocchiodukke under kontroll av USA og norske myndigheter sentrale som lokale er svinebundet av EØS-avtalen. De nyfrelste tror at CO2 er en klimagass og er like urokkelige som den spanske inkvisisjonen i sin tro på at om de ikke utrydder kjetteriet, går verden under. Ytringsfrihet eksisterer knapt lenger, og den som kaller en mann for en mann, risikerer tre års fengsel. Den norske midtstrømspressen konkurrerer om hvem som lyver mest og best. Pensjonister og lavtlønnede (som tilsammen utgjør halvparten av befolkningen) lever ofte under eksistensminimum og prisstigningen er ute av kontroll. Det hersker kort fortalt begredelige tilstander i riket. Behovet for motstemmer til de offisielle fortellingene er stort og økende.

Vi skal komme med betraktninger om arbeidet for fred og velstand, om arbeidet mot USA, EU og sanksjonsimperialismen og vi skal presentere informasjon om hva som rører seg i Den frie verden: først og fremst vil vi fokusere på Russland, Kina og Iran. Redaktør for tidsskriftet Taliban Norge er Ingar Holst. Vi regner med at denne websiden vil være fullstendig oppegående innen 1. juli. Frem til da vil nettstedet bære noe preg av å være under konstruksjon.Nyet means nyet: Russia's NATO enlargement redlines

February 2, 2008

William J. Burns


I et gradert telegram fra februar 2008 advarer USAs daværende Moskva-ambassadør William J. Burns om følgende av at Ukraina fortsetter tilnærmingen til NATO. Han skriver: «NATO membership for Ukraine could potentially split the country in two, leading to violence or even, some claim, civil war, which would force Russia to decide whether to intervene.»
les videre...
- Det finnes ingen klimakrise

13. august 2023

John F. Clauser, Nobelprisvinner i fysikk for 2022 for sitt arbeide innen kvantemekanikk, har sluttet seg til Verdens klimaerklæring fra Clintel med budskapet «det finnes ingen klimakrise». Clauser er den andre nobelprisvinneren som slutter seg til denne erklæringen, Dr. Ivar Giaever var den første. Antallet forskere og eksperter som har undertegnet Verdens klimaerklæring øker raskt og nærmer seg nå 1600 personer.

«Den populære fortellingen om klimaendringer gjenspeiler en farlig forvrengning av vitenskapen som truer verdens økonomi og velferden for milliarder av mennesker. Misforstått klimavitenskap har utviklet seg til en massiv og sjokkerende journalistisk pseudovitenskap. I sin tur har denne pseudovitenskapen blitt en syndebukk for en rekke andre ikke-relaterte problemer. Den har blitt fremmet og utvidet av tilsvarende villedede markedsføringsagenter, politikere, journalister, myndighetsorganer og miljøforkjempere. Efter min mening finnes det ingen reell klimakrise.» les videre...


Hva Kina må gjøre nå

3. august 2023

Da Nazi-Tyskland invaderte Polen, mobiliserte de to millioner soldater. Da de invaderte Ukraina, brukte de ytterligere to millioner. Da dagens Russland gikk inn i Øst-Ukraina i februar 2022, hadde de mobilisert en styrke på 200 000 soldater, men brukte kun 90 000 i selve fremrykket. Hvorfor? Russland ønsket å sende et politisk signal, ikke å invadere eller okkupere Ukraina. Russland ønsket at Vesten skulle komme til forhandlingsbordet og implementere Minsk-avtalene.

Hvordan tolket Vesten Russlands forsøk på å sende et politisk signal i februar 2022? Som svakhet. Vesten trodde at Russland ikke var i stand til å stå imot Vestens kollektive militærmakt. Vesten trodde at økt militært påtrykk sammen med økonomiske sanksjoner ville få Russland til å trekke seg tilbake. Vesten forstod ikke at dette dreide seg om Russlands kjerneinteresser, eller de brydde seg ikke om det, fordi Vesten betraktet Russland som svakt.

Nå gjentar denne situasjonen seg i Taiwanstredet. Vesten fortsetter sine militære provokasjoner, fordi de tror Kina er svakt. Vesten vil fortsette å eskalere situasjonen til (de håper og forventer) at Kina vil trekke seg tilbake når det gjelder Taiwan. Vesten forstår ikke betydningen av Taiwan-spørsmålet for Kina, eller så velger Vesten å ignorere denne betydningen, av samme grunn som de ignorerte Russlands kjerneinteresser i Ukraina: Vesten ser på Kinas militære tilbakeholdenhet som svakhet. les videre...Kidnapping av barn

17. juli 2023

Bortføring (kidnapping) av barn fra deres foreldre medfører forskjellige typer straffereaksjoner fra land til land. I Kina er slikt forbundet med dødsstraff. I Norge er barnebortføring et universitetsfag med glitrende karrièremuligheter og uteksaminerte kandidater får gjerne godt betalte stillinger i kommunene.


En barnekidnapper i Kina føres umiddelbart efter rettskraftig dom til retterstedet.
les videre...


Taliban Norges utsikt over europeisk barokkmusikkOversikten er tilgjengelig for alle lesere til og med William Child (1606-1697). Den samlede oversikten er kun tilgjengelig for abonnenter. Ganttdiagrammet inneholder vesentlig flere komponister enn komponistsøket for YouTube. les videre...


Sonia Abendmauer: The Toronto Incident

15. juni 2023


She exited from the majestic triple-arch entrance of York County Courthouse. The former Toronto City Hall had not served as a court since 1900 and was now an Italian restaurant. Sonia always thought that courthouses should amount to cavernous hallways, stuffy rooms and intimidating exterior stone steps, which had to be either ascended or descended. Classical columns should display legal authority and preferably statues of lions or the very least historical figures on horseback should spell out where the law reigned. The architecture of the old City Hall did spell this out, which was why Sonia occassionally had lunch there. She could practise ascending and descending.

The courthouse where she attended hearings had none of that. Most court hearings these days took place in a modern court building, carpeted, with elevators. It had a small cafeteria and holding cells in the basement. There were airport-like security gates with RFID cards issued to lawyers and judges. A large waiting area in the lobby overlooked the busy city streets through enormous windows. The lawyers have a lounge on the main floor. Sonia went there often.

While interning she would watch every move the lawyers made and dutifully write down questions they asked their clients. It was slightly more presentation to it than skill, but without skill the examination would just be a blunt instrument rather than a scalpel used to cut testimony apart to get at the truth. And what is the truth? The truth is what the lawyer wants the court to hear. There are always many facets to the same story, even to the same sentence. The clients are interesting people with sad stories. People offend the law for all kinds of different reasons and justice is ultimately a ruling in favour of one's client.

Les Sonia Abendmauers romanføljetong The Toronto Incident i Taliban Norge!Ying Tzu 應子 (ca. 760-837)

12. juni 2023

Ying Tzu, a poet of the Ying Dynasty, mostly wrote contemplative verses that captured the emotions of human existence.

Ying Tzu was born into a scholarly family in the prosperous city of Chang'an, the capital of the Ying Dynasty. From a young age, he displayed a interest in literature and immersed himself in the classics of Chinese poetry, philosophy, and history.

Ying Tzu's verses were deeply influenced by the spirit of other Ying Dynasty poets, and his poetry reflected the aesthetic ideals of the era, often exploring themes of nature, love, introspection, and the transience of life. Ying Tzu's poems are characterized by their introspective and philosophical nature, delving into the complexities of human emotions and the fleeting nature of existence. His words were imbued with a sense of melancholy and a deep understanding of the human condition.

Ying Tzu's poetic pursuits also brought him into contact with historical events that stirred the depths of his emotions. From the Dun Basi Rebellion, a devastating conflict that shook the empire, to the decline of the Northern Dynasty's central authority, these tumultuous times permeated his verses, revealing his concerns and reflections on the state of the world. les videre...Slå ring om Freia!

11. juni 2023

Den mest lavpannede boycottpsykosen griper nå om seg i vårt land. Nå er det Freia som skal boycottes i kne. Moderselskapet har visstnok tre fabrikker i Russland! Kan man tenke seg en større synd! Her er det bare gapestokk og stening som gjelder.


Videokommentar av Bjørn Nistad, PhD i russisk historie.Anniken Huitfeldt kan ikke bli sittende

31. august 2023

Utenriksminister Anniken Huitfeldts ektemann har 70-doblet sin aksjeinvestering på seks år, fra ti tusen kroner til halvannen million. Han har slått alle algoritmer og alle profesjonelle fondsforvaltere ned i støvlene. Er dette overhodet mulig uten innsideinformasjon? Do pigs fly?

Spesielt graverende blir dette når vi får vite at ektemannens aksjekjøp i Kongsberg-gruppen ble foretatt to dager efterat regjeringen drøftet nettopp Kongsberg-gruppens bidrag til den norske krigsinnsatsen i Ukraina. Ordet graverende dekker ikke hva vi her står overfor. Anniken Huitfeldt har gitt bort 75 milliarder kroner av norske skattebetaleres penger til Europas eneste nazistiske regime, som driver en brutal etnisk renskning av sin russiske minoritet. les videre...


Tobias Ellwood lovpriser Taliban

22. juli 2023


Tobias Ellwood har representert Toryene siden 2005.

Formannen for Storbritannias forsvarskomité står i fare for å bli kastet ut av komitéen på grunn av sin lovprisning av Talibans styre. Tobias Ellwood har beklaget efter å ha lagt ut en video der han roser Afghanistans forvandling under Taliban.

Medlemmer av Storbritannias konservative parti har startet en prosess for å fjerne Tobias Ellwood fra stillingen som formann for Forsvarskomitéen i Underhuset, efterat han la ut en video på sosiale medier der han lovpriste Taliban. I videoen, sammen med en melding på Twitter tidligere denne uken, uttalte det konservative parlamentsmedlemmet at Afghanistan var et «land i forvandling» siden Taliban tok makten i august 2021. Han la til at «sikkerheten har forbedret seg betydelig, korrupsjonen har gått ned og opiumhandelen har nesten forsvunnet.» Tweeten, som ble lagt ut efter et besøk i det sentralasiatiske landet nylig, er senere blitt slettet.

Kritikken mot Ellwood, som selv har tjenestgjort i de britiske væpnede styrkene, og hvis bror ble drept i Bali-bombingen i 2002, kom raskt. Konservative parlamentsmedlemmer lanserte umiddelbart et mistillitsforslag, der fire medlemmer - to fra de konservative og to fra Labour - støttet forslaget, ifølge referatene fra et møte i Underhuset onsdag. les videre...


How the Taliban crushed the CIA's heroin bonanza in Afghanistan

July 7, 2023

William Van Wagenen, The Cradle


The Taliban has not once, but twice eradicated Afghanistan's poppy cultivation, the world's largest source of heroin. Despite western accusations, it has never been The Taliban behind the Afghan drug industry, but only ever the US and its allies, with billions in profits breezily laundered through the global financial system.

In the aftermath of the chaotic US and UK withdrawal from Afghanistan in August 2021, Pakistani journalist Hamid Mir warned in the Washington Post of the dangers of “ignoring one important consequence of the Taliban takeover: the coming boom in Afghanistan’s narcotics trade.”

Mir then boldly predicted that, “in the next few years, a flood of drugs from Afghanistan may become a bigger threat than terrorism.”

This projection of an international drug trade boom seemed plausible, considering the longstanding accusations that the Taliban funded their two-decade insurgency against the occupying forces by controlling opium production. In fact, it was believed that 95 percent of heroin used in Britain originated from Afghan opium.

It comes as a surprise then, that a June 2023 report published by Alcis, a British-based geographic information services firm, revealed that the Taliban government had all but eliminated opium cultivation in the country, wiping out the base ingredient needed to produce heroin. This outcome mirrored a similar move by the Taliban in 2000 when they were in power for the first time.

Ironically, instead of praising Kabul's new leaders for quashing the source of illicit drugs, the international community responded to this development with criticism. Even the US Institute for Peace (USIP), which is funded by the US government, argued that “The Taliban’s successful opium ban is bad for Afghans and the world.”

Such western displeasure towards the Taliban's efforts to dismantle the global heroin trade may seem perplexing at first glance.

However, a closer examination of events in Afghanistan reveals a different perspective. Under the guise of the “War on Terror,” the 2001 US and UK invasion was driven in part by the desire to restore the heroin trade, which the Taliban had abruptly terminated just a year earlier.

The western powers sought to reestablish the lucrative flow of billions of dollars that the heroin trade provided to their financial systems. In fact, “For 20 years, America essentially ran a narco-state in Afghanistan.”
les videre...


Chinese typesetting for the WWW

July 6, 2023

This document contains a presentation of selected Chinese fonts suitable for webpages, along with brief descriptions and download URLs. Some URLs presented here link to fonts that are free to use for all purposes, some link to fonts that free to use for non- commercial purposes only, and some link to fonts that are commercially available only.

All Apple systems ship the PingFang font (six weights, simplified and traditional characters), and lets face it, it is not a terribly exciting font to work with if you are doing Chinese layout: les videre...


Et spørsmål om tid

16. juni 2023

Omverdenen har tradisjonelt oppfattet at det eksisterer to leire i Taiwan-spørsmålet: de som håper på gjenforening av Taiwan-provinsen med resten av Kina og de som håper på selvstendighet for Taiwan. En nærmere analyse viser at det i virkeligheten eksisterer fire leire, ikke to, og at disse fire leirene igjen kan deles inn i to, men ikke de to som tradisjonelt oppfattes som for gjenforening og for uavhengighet. I denne analysen ser vi bort fra den ikke uvesentlige delen av Taiwans befolkning som ønsker seg et evig status quo, altså en evig uavklart situasjon. les videre...


Fremtiden ligger i øst

13. juni 2023

Norge må nyorientere seg for å sikre vår fortsatte selvstendighet og velstand. Tiden er overmoden for å revurdere EØS-avtalen og Norges NATO-medlemsskap

I et Europa preget av krig, energimangel og galloperende inflasjon, der middelklassen skvises ut i ren nød, må Norge nyorientere seg for å sikre vår fortsatte selvstendighet og velstand. Tiden er overmoden for å revurdere vår tilknytning til EU gjennom EØS, for å revurdere vårt NATO-medlemsskap og for å erkjenne at fremtiden ligger i øst. En norsk uttreden av EØS og NATO vil være det første skrittet mot en mer selvstendig og robust nasjon. Vi vil på dagen kunne gjenerobre kontrollen med våre strømpriser, og vi vil meget raskt få kontroll over inflasjonen, som for en stor del er energiprisdrevet, vi vil kunne kalle våre soldater hjem fra alle utenlandsoppdrag og vi vil kunne begynne på veien mot fred, selvråderett og gjenoppbygging av vår fordums velstand. Norge bør strekke ut en hånd mot BRICS og SCO (Shanghai Cooperation Organization) for å bygge sterke handelspolitiske og sikkerhetspolitiske partnerskap som vil tjene norske interesser. les videre...


Afghanistan blir med i Den nye Silkeveien

9. mai 2023

Folkerepublikken Kinas utenriksministerium


Felles uttalelse fra den femte utenriksministerdialogen mellom Kina, Afghanistan og Pakistan:

Utenriksminister Bilawal Bhutto Zardari fra Pakistan, statsråd og utenriksminister Qin Gang fra Kina og fungerende utenriksminister Mawlawi Amir Khan Muttaqi fra Afghanistan avholdt den femte utenriksministerdialogen mellom Kina, Afghanistan og Pakistan i Islamabad, Pakistan den 6. mai 2023.

De tre partene bekreftet sin beslutning om å utnytte Afghanistans potensial som et knutepunkt for regional tilkobling fullt ut. De bekreftet sin forpliktelse til å videreutvikle det trilaterale samarbeidet under Den nye Silkeveien - også kalt Belt and Road-initiativet (BRI) og å utvide den økonomiske korridoren mellom Kina og Pakistan til også å omfatte Afghanistan. De understreket at betydningen av eksisterende prosjekter, inkludert CASA-1000, TAPI, Trans-Afghan Railways osv, vil øke regional tilkobling og sikre økonomisk oppgang og velstand for befolkningen i regionen.
les videre...


Copyright © 2023 Ingar Holst forlag NO-970601805. ISSN: 1893-8515. All rights reserved.