Mot NATO, for fred


Credo

Et tidsskrift for antiimperialisme, fred og velstand

Tidsskriftet Taliban Norge skal komme med betraktninger om arbeidet for fred og velstand, om arbeidet mot USA, EU og sanksjonsimperialismen og vi skal presentere informasjon om hva som rører seg i Den frie verden: først og fremst vil vi fokusere på Russland, Kina og Iran.