Mot NATO, for fred


Annonsér i tidsskriftet Taliban Norge!

Tidsskriftet Taliban Norge tar imot annonser. Kontakt redaktøren for prisforespørsel.