Mot NATO, for fred


Russland

Macron ønsker å delta på BRICS-toppmøtet - Russlands viseutenriksminister svarer: «Ikke en passende gjest»

22. juni 2023


Sergei Rjabkov under sikkerhetskonferansen i München i 2019.

Det tiende BRICS-toppmøtet er planlagt å finne sted i Johannesburg, Sydafrika, fra 22. til 24. august. Ifølge Reuters avga Russlands viseutenriksminister Sergei Rjabkov følgende kommentar da han ble spurt om Macrons ønske om å delta på dette møtet:

«Det er åpenbart at ledere fra land som er fiendtlig innstilt og som fører en uakseptabel politikk mot oss og som insisterer på og tror at Russland bør bli isolert på den internasjonale arenaen ikke er egnet til å bli invitert til BRICS-toppmøtet.»

«Vi har ikke lagt skjul på vår posisjon. Vi har allerede informert våre sydafrikanske kolleger om at vi håper vårt synspunkt vil bli fullt ut tatt til følge,»
sa Rjabkov.Njet betyr njet

18. juli 2023

Interne forhold i NATO-landene, og i bredere forstand i de fleste vestlige demokratier, fører til at vestlige statsledere ikke har et tilstrekkelig godt beslutningsgrunnlag for å vurdere konsekvensene av det de foretar seg overfor Ukraina og Russland. Disse interne forholdene dreier seg om økonomisk samrøre mellom kongressen og særinteressene til våpenindustrien i USA, om omfattende korrupsjon og mangel på folkestyre i EU, om vestlige efterretningstjenesters motivasjon for å fôre sine respektive lands statsledere med renspikket desinformasjon, og om en manglende evne til å lytte til det Russland sier og en manglende forståelse av russiske forhold. I sum er dette en eksplosiv miks, som nå er i ferd med å føre verden rakt mot en atomkrig.

Det økonomiske samrøret mellom Kongressen og den amerikanske våpenindustrien er velkjent. Våpenindustrien tjener ufattelige summer hver gang USA er i krig, og når det regner på presten, så drypper det på klokkeren, i form av mer eller mindre dårlige skjulte kickbacks til kongressrepresentantene, som i de aller fleste tilfelle ser på sine verv som en rask vei til rikdom.
les videre...St. Petersburg Putin Speech


President Putin's speech at St. Petersburg International Economic Forum 2023. Interpreted to English.


Col Douglas Macgregor


“Douglas

Col Douglas Macgregor er USAs fremste analytiker på russiske militære forhold.


The Duran


“The

Kommentarer og analyser av internasjonal politikk, med hovedvekt på Russland.