Mot NATO, for fred


Om tidsskriftet Taliban Norge

Tidsskriftet Taliban Norge er et kulturkonservativt norsk tidsskrift grunnlagt i 2012, og utkommer (oppdateres) uregelmessig. Tidsskriftet er ikke organ for noen organisasjon eller tilknyttet noen religiøs retning. Utgiversted: Viken. Ansvarlig redaktør: Ingar Holst. Utgiver: Ingar Holst forlag. Ingar Holst forlag er et norskregistrert firma som ble stiftet i 1994. Se også forlagets hjemmeside:

https://www.holst.no/Ingar.Holst.Publishing.Co/