Mot NATO, for fred


Leder

15. august 2023

Vi gratulerer Afghanistan med frigjøringsdagen!


Det er idag to år siden Kabul ble frigjort. Vi gratulerer Det islamske emiratet Afghanistan med frigjøringsdagen!


1. august 2023

Provokasjoner i det offentlige rom er ordensforstyrrelse


Aktiviteter som utelukkende har til hensikt å provosere meningsmotstandere, som pride-parader, heising av LGBT-flagg, maling av fortau og brenning av religiøse bøker, hører under ingen omstendigheter hjemme i det offentlige rom. Det offentlige rom skal være for alle og alle skal kunne ferdes fritt i det offentlige rom uten frykt for å bli utsatt for bevisste provokasjoner. Norge har lovbestemmelser om forstyrrelse av den offentlige ro og orden og det er bare å ta disse bestemmelsene i bruk. Ved gjentatte overtramp, kan man ta i bruk lovbestemmelsene om plagsom adferd. Det Norge nå behøver aller mest, er et regimeskifte på topplanet i Justisdepartementet, der vi får inn personer som ser det som sin oppgave å verne om ro og orden i det offentlige rom.


4. juli 2023

Tyveri av solbriller og andre forbrytelser


Vi makter ikke å hisse oss opp over Bjørnar Moxnes' tyveri av solbriller til 1200 kroner, uansett om det var forsettlig eller ikke. Heng ham gjerne, men ikke for dette! Moxnes har nettopp gitt sin og sitt partis tilslutning til at Norge skal sende våpen til redselsregimet i Kiev. Dette er da langt verre. Og hva med utenriksminister Anniken Huitfeldt, som har forpliktet Norge til å gi bort 75 milliarder kroner til det samme regimet. Hva er vel tyveri av et par briller sammenlignet med tyveri av 75 milliarder skattekroner? Og ingenting skjer med Huitfeldt. Før Moxnes skal måtte fratre i skam over sitt tyveri skal utenriksminister Huitfeldt fratre i skam over sitt tyveri, som er toogseksti millioner fem hundre tusen ganger større!


21. juni 2023

Den norske politiske eliten går amok med 75 milliarder kroner


Europas kleptokratklasse er samlet i London, der de i henhold til EUs befaling skal gi bort 580 milliarder kroner til Europas mest korrupte regime. Norge har forpliktet seg til å gi bort 75 milliarder kroner over fem år. Spørsmålet man bør stille seg er hva som skal skje med dette fjellet av penger i det øyeblikk staten Ukraina ikke er mer. Det er på høy tid å styrte Oslo-regimet for å forhindre at den norske politiske eliten gir bort det norske statsbudsjettet til sine ukrainske kumpaner. Det er ikke mening skapt i at norske pensjonister skal sulte og fryse, mens ukrainske oligarker skal trekke seg tilbake til sine megavillaer langs Middelhavet finansiert av norske skattebetalere.


10. juni 2023

Efter syv års publiseringspause starter Taliban Norge opp igjen


Samlet sett har verden imidlertid ikke gått fremover siden den gang. Vi vant krigen i Afghanistan, vi fikk kjeppjaget amerikanerne ut, ja, men USA har startet en ny krig i Ukraina og truer nå i tillegg Kina med krig i Taiwan-stredet og Sydkinahavet. Den norske regjeringen opptrer som en pinocchiodukke under kontroll av USA og norske myndigheter sentrale som lokale er svinebundet av EØS-avtalen. De nyfrelste tror at CO2 er en klimagass og er like urokkelige som den spanske inkvisisjonen i sin tro på at om de ikke utrydder kjetteriet, går verden under. Ytringsfrihet eksisterer knapt lenger, og den som kaller en mann for en mann, risikerer tre års fengsel. Den norske midtstrømspressen konkurrerer om hvem som lyver mest og best. Pensjonister og lavtlønnede (som tilsammen utgjør halvparten av befolkningen) lever ofte under eksistensminimum og prisstigningen er ute av kontroll. Det hersker kort fortalt begredelige tilstander i riket. Behovet for motstemmer til de offisielle fortellingene er stort og økende.

Vi skal komme med betraktninger om arbeidet for fred og velstand, om arbeidet mot USA, EU og sanksjonsimperialismen og vi skal presentere informasjon om hva som rører seg i Den frie verden: først og fremst vil vi fokusere på Russland, Kina og Iran. Redaktør for tidsskriftet Taliban Norge er Ingar Holst. Vi regner med at denne websiden vil være fullstendig oppegående innen 1. juli. Frem til da vil nettstedet bære noe preg av å være under konstruksjon.