Mot NATO, for fred
16. august 2023

Dr. John F. Clauser slutter seg til Clintel-erklæringenJohn F. Clauser, Nobelprisvinner i fysikk for 2022 for sitt arbeide innen kvantemekanikk, har sluttet seg til Verdens klimaerklæring fra Clintel med budskapet «det finnes ingen klimakrise». Clauser er den andre nobelprisvinneren som slutter seg til denne erklæringen, Dr. Ivar Giaever var den første. Antallet forskere og eksperter som har undertegnet Verdens klimaerklæring øker raskt og nærmer seg nå 1600 personer.Clauser har offentlig tatt avstand fra klimahysteriet, og i år ble han også med i styret for CO2-koalisjonen. I kunngjøringen fra CO2-koalisjonen ble Clauser sitert på følgende måte:

«Den populære fortellingen om klimaendringer gjenspeiler en farlig forvrengning av vitenskapen som truer verdens økonomi og velferden for milliarder av mennesker. Misforstått klimavitenskap har utviklet seg til en massiv og sjokkerende journalistisk pseudovitenskap. I sin tur har denne pseudovitenskapen blitt en syndebukk for en rekke andre ikke-relaterte problemer. Den har blitt fremmet og utvidet av tilsvarende villedede markedsføringsagenter, politikere, journalister, myndighetsorganer og miljøforkjempere. Efter min mening finnes det ingen reell klimakrise. Det er imidlertid et meget reelt problem med å gi verdens store befolkning en anstendig levestandard og en tilknyttet energikrise. Sistnevnte forverres unødvendig av det som efter min mening er feilaktig klimavitenskap.»


IPCC sprer farlig feilinformasjon

I juli holdt Clauser en tale under arrangementet Quantum Korea 2023. Han advarte publikum om den økende mengden pseudovitenskap og feilinformasjon.

«Nå er jeg ikke alene om å observere den farlige spredningen av pseudovitenskap. Nylig dannet Nobelstiftelsen et nytt panel for å håndtere problemet, kalt Det internasjonale panelet for informasjonsmiljø. De planlegger å modellere det etter FNs internasjonale panel for klimaendringer, IPCC.

Jeg mener personlig at de gjør en stor feil i den anstrengelsen, fordi etter min mening er IPCC en av de verste kildene til farlig feilinformasjon. Det jeg nå kommer til å anbefale, er i overensstemmelse med målene til det panelet. [...]

Jeg har nylig oppdaget en annen elefant i rommet når det gjelder klimaendringer. Jeg tror at klimaendringer ikke er en krise. [...]

Vær forsiktig. Hvis du bedriver ærlig vitenskap, kan det føre deg inn i politisk ukorrekte områder. Hvis du er en ærlig vitenskapsmann, vil du likevel følge vitenskapen. Jeg har flere områder i tankene som jeg ikke har tid til å gå inn på i detalj, men jeg kan med hånden på hjertet si at det ikke er noen reell klimakrise og at klimaendringer ikke forårsaker ekstreme værhendelser.»

Som Clintel påviste i sin nylig utgitte bok The Frozen Climate Views of the IPCC, har IPCC gjort seg skyldige i alvorlige feilberegninger i sin siste rapport. Kort tid efter talen i Korea avlyste Det internasjonale pengefondet (IMF) en planlagt tale av Clauser om klimamodeller. I et intervju med Epoch Times sa Clauser om klimavitenskapen: «Vi er fullstendig oversvømmet av pseudovitenskap».

Guus Berkhout, professor emeritus i geofysikk ved TU Delft og president for Clintel, ønsker Professor Clauser hjertelig velkommen til Clintel-samfunnet:

«Det er svært oppmuntrende når høyt profilerte forskere som Dr. Clauser er villige til å snakke åpent om den åpenbare forvrengningen av vitenskapen fra de etablerte klimaforskerne. Vi har som mål å gjøre Clintel til en fullverdig motpart til IPCC. Jo flere fremragende forskere som kommer til Clintel-nettverket, dessto sterkere blir vår posisjon i debatten med IPCC og med lederne for overnasjonale politiske organisasjoner.»

Verdens klimaerklæring fra Clintel ble publisert i 2019, det samme året Clintel ble grunnlagt. Styrken i erklæringen ligger i erklæringens tilgjengelighet og dens kraftige budskap: det finnes ingen klimakrise. Dette gjelder uansett hva man måtte mene om utslippene av CO2 de siste 150 årene. Forskere og eksperter som ønsker å signere erklæringen, kan sende inn forespørselen sin her.

En fin måte å lære mer om Dr. Clausers liv og virke på er å se dette Nobelprisintervjuet med ham: