Mot NATO, for fred
13. august 2023

Afghanistan bygger Asias lengste kunstige kanal i ørkenen


Taliban kunngjorde 31. mars 2022 at et stort kanalprosjekt ville ble lansert for å bruke vannet fra Amudarya-elven. Prosjektet starter fra Kaldar-distriktet i Balkh-provinsen og ender i Andkhoy-distriktet i Faryab-provinsen. Kanalen vil bli 280 km lang, 115 meter bred og 8,5 meter dyp. De totale anleggskostnadene er estimert til å bli på rundt 680 millioner dollar (60 milliarder Afs).

Når kanalen er ferdig, vil den ha muligheten til å irrigere 500.000 hektar land i provinsene Balkh, Jawzjan og Faryab. Kanalen, som er planlagt å ha en vannkapasitet på 650 kubikkmeter per sekund, er planlagt å være ferdigstilt i 2028 og å løse vannproblemet i de nevnte regionene.

Det forventes at prosjektet vil øke både mangfoldet og mengden av afghanske landbruksprodukter betydelig. Kanalen vil gjøre det mulig for Afghanistan å bli selvforsynt med landbruksprodukter, samt til og med å eksportere korn.Den første av prosjektets tre faser er 108 km lang og går fra Amudarya-elven til Dawlatabad-distriktet i Balkh-provinsen. Den andre fasen har en lengde på 177 km og går fra Dawlatabad og passerer gjennom Aqchi-distriktet i Jawzjan-provinsen og ender i Andkhoy-distriktet i Faryab-provinsen. Den tredje fasen innebærer konstruksjon av bikanaler til jordbruksområdene rundt hovedkanalen.

5500 anleggsarbeidere og mer enn 3300 anleggsmaskiner er i sving på 120 konstruksjonssteder for å fullføre kanalbyggingen. Mer enn 200 lokale entreprenører er engasjert som underleverandører under tilsyn av Afghanistan National Development Corporation. Taliban fullførte den første fasen av prosjektet til en kostnad av 91 millioner dollar med egne midler. De neste to fasene av prosjektet er planlagt å bli finansiert gjennom salget av gruver, først og fremst Dar-e-Souph-gruven.

I uttalelsen fra prosjektleder Zabihullah Amiri datert 29. mars 2023 ble det opplyst at 70% av byggearbeidene i første fase var fullført, og totalt er 7000 personer ansatt i prosjektet. Det ble også opplyst at første fase vil bli fullført på kortere tid enn planlagt.

Taliban har gitt prosjektet høyeste prioritet og mer enn en tredjedel av kanalen er allerede gravet ut. Kanalen er en viktig test av Talibans evne til å administrere det sivile afghanske samfunnet.